©Klassisk Tegneskole v. Nynne Savery

Intensive tegnekurser:

Klassisk Tegneskole tilbyder i skoleferierne en række intensive tegnekurser. Her bliver I præsenteret for en række teknikker og materialer, der gerne skal afdække hvilken vej I gerne selv vil arbejde videre efterfølgende. Der er indlagt portræt og croquis - tegning efter nøgenmodel. Elever under 18 år bedes om at medbringe tilladelse fra forældre/værge til at tegne croquis.

 

Kurserne henvender sig til alle over 16 år, og er genialt til dig, der søger ind på en videregående uddannelse indenfor de kreative fag.

Der uddeles kursusbevis til alle.

 

Pris: 2.800,- inkl. materialer

 

Tilmelding sker på mailen nynnesavery@os.dk

 

Ved tilmelding indbetales 600,- og de resterende 2.200,- indbetales senest 14 dage før kursets start på skolens konto Reg.nr. 3409 Kontonr. 11421784

 

Undervisningen foregår dagligt fra kl. 9.00 - 16.00 på Klassisk Tegneskole, Ærøvej 1, 2000 Frederiksberg.

 

Afmelding:

Skal ske senest 3 uger før kursets start på mailen, hvorefter man får refunderet det indbetalte beløb. Ved senere afbud refunderes intet af beløbet.

 

Kommende intensive kurser:

 

Vinterferien:

11. - 15. februar 2019

 

Sommerferien 2019:

1. - 5. juli (hold 1)

8. - 12. juli (hold 2)